Piacelemzés

Az adott területre jellemző piaci viszonyok leíró elemzése, ahol statisztikai módszerekkel igyekszünk feltárni azon piaci mechanizmusokat, melyek egymásra hatva befolyásolják a piac alakulását.

Az elemzés során használt statisztikai megközelítések:

 • Statisztikai próbák
 • Kapcsolatvizsgálatok, többnyire korreláció és regresszió alapú kapcsolatvizsgálatokkal foglalkozunk, hogy meghatározzuk a különböző ismérvek milyen kapcsolatban állnak egymással.
 • Időbeli folyamatok vizsgálata alapján be lehet mutatni, hogy milyen szabályszerűségek figyelhetők meg az adatok között az időben előre haladva (pl,: trendvizsgálat, szezonalitás keresése, autokorreláció, simítási eljárások alkalmazása, stb.)
 • Sokasági eloszlási elemzések, különböző csoportok összehasonlítása során azok összevethetőségét – homogenitását vizsgáljuk egy adott ismérv alapján.

A Healthware gazdasági elemzései a hazai gyógyszerágazat széles spektrumát átfogják. Termékeink között megtalálható az évente elkészülő átfogó iparági elemzés, mely az iparág történeti áttekintését, az EU és a gyógyszeripar viszonyát, a főbb hazai szereplők bemutatását, a szabályozás és a makrogazdasági tényezők alakulását, a piacszerkezeti változásokat, valamint a jövőre vonatkozó következtetéseket is magában foglalja, de léteznek kisebb lélegzetű, ám rendszeresen megjelenő tanulmányaink is, melyek a makrogazdasági adatok kiértékelését, vagy a piacszerkezeti változások alakulását taglalják.
Emellett a megrendelő igénye szerint egyedi elemzéseket is készítünk, kiemelten az árérzékenység analizálására, a referencia-csoportokra, illetve egyéb marketing területekre irányulóan, mint a portfólió-, terápiás- és termékkör-elemzés. Ebbe a kategóriába sorolhatók továbbá a visszafizetéssel járó egyedi és globális támogatás-volumen szerződésekhez kapcsolódó elemzéseink is.

Termékeink:

 • Átfogó iparági elemzés
 • Makrogazdasági adatok rendszeres kiértékelése
 • Piacszerkezeti elemzések
 • Árérzékenység,
 • Fixesítés/referencia árképzés
 • Jogszabálykövetés
 • Marketing elemzések: portfólió, terápiás- és termékkör
 • Visszafizetéssel járó egyedi és globális támogatás-volumen szerződések.

Letölthető dokumentum:
A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és hatások a gyógyszerkasszára, IME, 2007Egyedi igényeivel kapcsolatban, illetve kérdésével kérjük forduljon bizalommal munkatársunkhoz.